Työhyvinvoinnin uudet ulottuvuudet -koulutus

kuvituskuva_tyohyvinvointi_300x1080px

Työhyvinvointi käsitteenä rajautuu työn maailmaan. Yksinkertaisimmillaan työhyvinvointi voitaisiin määritellä: ihminen voi hyvin, viihtyy työssään sekä tekee sitä mielellään. Työhyvinvointi ei pysy samanlaisena koko työuran ajan, vaan se vaihtelee useita kertoja työurana aikana. Työhyvinvoinnista voidaankin sanoa sen olevan enemmän prosessi kuin lopputulos.

Nykyiset työelämästä tehdyt tutkimukset osoittavat kiistatta, että ihmisen onnellisuuden ja elämänilon kannalta työssä hyvin voiminen on oleellisen tärkeää. Työnantajien, esimiesten ja työntekijöiden kannattaa siis panostaa työhyvinvointiin.

Tässä koulutuspäivässä tarkastellaan laaja-alaisesti nykyaikaista työhyvinvointikäsitystä ja työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä uusimpien tutkimusten valossa. Lisäksi käydään läpi hyvää työkäytöstä ja omien asenteiden sekä ajatusten vaikutusta työmotivaatioon. Koulutuspäivän aikana harjoitellaan erilaisia työhyvinvointiin vaikuttavia taitoja hauskalla ja mielenkiintoisella tavalla.

Parhaaseen lopputulokseen päästään, mikäli päivä järjestetään sellaisessa paikassa, jossa muitakin hyvinvointipalveluita voidaan ottaa mukaan joko päivän alkuun tai loppuun.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »